ﺩﯾﺮﻭﺯ ﯾﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺪ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﻌﺪﺵ ﮔﻔﺘﻢ : ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﺷﯿﻄﻮﻥ » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

ﺩﯾﺮﻭﺯ ﯾﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺪ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﻌﺪﺵ ﮔﻔﺘﻢ : ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﺷﯿﻄﻮﻥ

ﺩﯾﺮﻭﺯ ﯾﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺪ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﻌﺪﺵ


ﮔﻔﺘﻢ : ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﺷﯿﻄﻮﻥ


ﺑﻌﺪ ﺷﯿﻄﻮﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ :


.


.


.


.


.


ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ


ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﺟﺪﻭ ﺁﺑﺎﺩﺕ


ﮐﺼﺎﻓﻂ


ﻣﻦ ﻋﻤﺮﺍ ﺍﮔﻪ ﻋﻘﻠﻢ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺮﺳﻪ !!!!


کلمات کلیدی:
·يـگـانـه
لایک
  • ۲ شهریور, ۱۳۹۴
  • ·
  • لایک  
مریم(مدیرکل)
  • ۲ شهریور, ۱۳۹۴
  • ·
  • لایک  
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی