اگر مردی می خواهد همسرش مانند فرشته ها بی نظیر باشد
اول باید مکانی چون بهشت برایش فراهم کند.....!!!!!
شمس الظلام(مش
نه اخلاقشو درست کنه کافیه
شمس الظلام(مش
البته اخلاق متقابل
Hamishe bahar
عااااالی
mahni
لایک