یکی ازمعدود آدمهایی که واژه‌ی انسانیت برازندشونه
کسایی هستند که میدونند ممکنه محبتشون جبران نشه
ولی بازم محبت میکنند