17 آذر, 1396 از
آرام میروم ، آنچنان آرام که ندانی کی‌ رفته ام اما وقتی‌ جای خالیه مرا ببینی‌ آنچنان سخت رفته ام که تمام عمر زمان رفتنم را فراموش نکنی
7 Liked
,  و 5 بقیه خوششان آماده از این
عااااااااالی
امیر طاها
خو مگر مرض داری ک میری ...نرو دا ...!
Der Regen
جون من بمون