وقتی خـــدا بخواد
بزرگــــــی آدمـی رو اندازه بگیره !
متر رو به جای قـــــــدش، دور قلبـــــــــش میگیره
همیشه بهار(نا
عااااالی
امیرطاها
لایک ...!