الهی ! یک ذهن آرام
یک تن سالم
یک خواب شیرین
یک خیال راحت
یک روز قشنگ
یک خبر خوش
یک خوشی از ته دل
نصیب همه دوستای عزیزم کن
محیا(راهنما)
آمین مرسی مهربون پسر
✿↝.. રяҽżã..↜
ممنونم ابجی عزیز
امیرطاها
آمین ...!