17 آذر, 1396 از
مات شدم
از رفتنت !!
هیچ میز ِ شطرنجی هم درمیان نبود
این وسط فقط یک دل بود
که دیگر نیست
7 Liked
,  و 5 بقیه خوششان آماده از این
ℳαнУα*ناظـر
لایک گلم
امیر طاها
پس کوت شدی ن مات ...حکم بوده نه شطرنج ...دقت کن دا ...!
Der Regen
لایک