20 آذر, 1396 از
ای عشق که مرا رها نمی کنی،
من روح آزاده ام را به تو تکیه می دهم.
ای سروری که در میان رنج مرا می جویی
مرا توان آن نیست که قلبم را به روی تو ببندم.
10 Liked
,  و 8 بقیه خوششان آماده از این
شبنم
عالی
mehdi_sheydai
چه بهتر .به پای هم پیر شین .والاااااااااااااا
جمال فرهنگ(ناظر سایت)
متن زیبا بود