آبان 25, 2015 از
<p><span style="font-size: small;"><span style=" color:rgb(0,0,128);"><span style="font-family: tahoma;">دعای روزه دار ردّ نمی شود . پیامبر اکرم (ص)</span></span></span><br /><span style="font-size: small;"><span style=" color:rgb(0,0,128);"><span style="font-family: tahoma;">خداوند در هر شب ماه رمضان می گوید :« به عزت وجلالم سوگند ، به فرشتگان فرمان داده ام درهای آسمان را بر روی بندگان دعا کننده من بگشاید ». پیامبر اکرم (ص)</span></span></span><br /><span style="font-size: small;"><span style=" color:rgb(0,0,128);"><span style="font-family: tahoma;">ماه رمضان ماه استغفار ، ماه روزه وماه دعا است . پیامبر اکرم (ص)</span></span></span><br /><span style="font-size: small;"><span style=" color:rgb(0,0,128);"><span style="font-family: tahoma;">ماه خدا به سوی شما روی آورده است ... جان شما در گرو اعمال شما است ؛ پس آن را با استغفار آزاد کنید . پیامبر اکرم (ص)</span></span></span><br /><span style="font-size: small;"><span style=" color:rgb(0,0,128);"><span style="font-family: tahoma;">دعای شما در این ماه به اجابت می رسد . پیامبر اکرم (ص)</span></span></span><br /><span style="font-size: small;"><span style=" color:rgb(0,0,128);"><span style="font-family: tahoma;">بر شما باد در ماه رمضان به بسیاری استغفار ودعا . امام علی (ع) </span></span></span></p>
مریم(مدیرکل)
[̲̅L̲̅]♣ [̲̅I̲̅]♠ [̲̅K̲̅]♥ [̲̅E̲̅]♦
┊  ┊  ┊  ♥
┊  ┊  ♥
┊  ♥