ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ : ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪﻡ ﻫﻔﺖ ﺟﻮﺍﻥ ﻗﻮﯼ ﻫﯿﮑﻞ، » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ : ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪﻡ ﻫﻔﺖ ﺟﻮﺍﻥ ﻗﻮﯼ ﻫﯿﮑﻞ،

ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ : ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪﻡ ﻫﻔﺖ ﺟﻮﺍﻥ ﻗﻮﯼ ﻫﯿﮑﻞ،


ﺧﻮﺵ ﺧﻂ ﻭ ﺧﺎﻝ، ﻟﺒﺎﺱ ﺁﺩﯾﺪﺍﺱ، ﮐﺘﻮﻧﯽ zx ،ﺷﻠﻮﺍﺭ ﭘﻠﻨﮕﯽ ،


ﺗﯿﺸﺮﺕ ﺯﺍﺭﺍ ; ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻭ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ موتور ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ ﻭ ﺭﻓﺘﻨﺪ .


ﺗﻌﺒﯿﺮﺵ ﭼﯿﺴﺖ؟؟؟؟


.


.


.


.


.


.


ﺣﻀﺮﺕ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ : ﻓﺮﻋﻮﻥ ﺩﻫﻨﺖ ﺳﺮﻭﯾﺴﻪ


مریم(مدیرکل)
[̲̅L̲̅]♣ [̲̅I̲̅]♠ [̲̅K̲̅]♥ [̲̅E̲̅]♦
┊  ┊  ┊  ♥
┊  ┊  ♥
┊  ♥
  • ۳ شهریور, ۱۳۹۴
  • ·
  • لایک  
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی