11 فروردین, 1396 از
ارتباط بین وضعیت ویتامین D و بیماری های قلبی عروقی:
سالانه حدود 1.3 درصد از مرگ و میرها در جهان به علت بیماری های قلبی عروقی هستند.
آنچه سبب بروز بیماریهای قلبی می شود تشکیل تدریجی رسوبهای چربی یا پلاکها در لایه داخلی دیواره سرخرگها می باشد. این رسوبها سبب محدود شدن عبور خون می شوند که این پدیده را تصلب شرایین یا سخت شدن رگ ها (اتروسکلروزیس ) می نامند.
Atrosclrosis
ویتامین D یک پیش هورمون مهم برای جدب بهتر کلسیم از روده ها است.
اخیرا کمبود این ویتامین را به عنوان یک ریسک فاکتور احتمالی بیماری های قلبی عروقی می نامند.
مطالعات صورت گرفته:
در بررسی انجام گرفته برروی 41504 بیمار که حداقل یک بار سطح ویتامین دی شان از سال 2000 تا 2009 اندازه گیری شده بود ، ارتباط بالایی بین سطح پایین ویتامین دی و افزایش فشار خون ، افزایش چربی خون ،دیابت و بیماری های عروق محیطی مشاهده شد.(Jeffrey L. Anderson 2010 )
در بررسی دیگری که توسط کراوس و همکارانش در سال 2007 صورت گرفت افرادی که سطوح پایین ویتامین دی را داشتند 3 تا 6 برابر بیشتر از افراد دارای وضعیت مطلوب ویتامین دی در معرض خطر فشار خون بودند.
نتیجه گیری: