20 بهمن, 1396 از
من آن ترک طناز را می شناسم
من آن شوخ بد ساز را می شناسم
میبنید تا می توانید در وی
که من آن سر انداز را می‌شناسم
نبینم به سویش ز بیم دو چشمش
که آن هر دو غماز را می‌شناسم
شبم تازه شد جان بدشنام مستی
توبودی من آواز را می شناسم
زمن پرس ذوق سخنهای خسرو
که من آن ره و ساز را می‌شناسم
3 Liked
,  و 1 نفر دیگر خوششان آماده از این
reyhan(ناظرارشد)
عااالی
REZA
ممنونم
علی
REZA
تشکر