ĦѦღi∂ɛн
از on خرداد 12, 2018
3 views
در نزن!
رفته ام از خویش
ڪسی منزل نیست ...
جمال فرهنگ(ناظر سایت)
در نزن که پشت در کسی نیست سالها ست که این خانه دل خالیست غبار گرفته دلم را ببین که حاکیست