#گوشه-ای-از-رازهای-خلقت-پیچیدۀ-انسانها-در-کلام-بزرگان-دانش-طب# » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

#گوشه-ای-از-رازهای-خلقت-پیچیدۀ -انسانها-در-کلام-بزرگان-دانش-ط ب#


سلام.درود بر شما لطفا به اشتراک بگذارید...پرسشهاي که امام صادق ( ع) از طبيب هندی پرسیدند:
۱.چرا جمجمة سر چند قطعه است؟
۲.چرا موي سر بالاي آن است؟
۳. چرا پيشاني مو ندارد؟
۴. چرا در پيشاني، خطوط و چين وجود دارد؟
۵.چرا ابرو بالاي چشم است؟
۶.چرا دو چشم، مانند بادام است؟
۷.چرا بيني ميان چشمهاست؟
۸. چرا سوراخ بيني در زير آن است؟
۹. چرا لب و سبيل بالاي دهان است؟
۱۰.چرا مردان ريش دارند؟
۱۱. چرا دندان پيشين، تيزتر و دندان آسياب، پهن و دندان بادام شكن، بلند است؟
۱۲.چرا كف دستها مو ندارد؟
۱۳.چرا ناخن و مو جان ندارند؟
۱۴.چرا قلب مانند صنوبر است؟
۱۵.چرا شُش دو تکّه است و در جاي خود حركت ميكند؟
۱۶.چرا کبد (جگر) خميده است؟
۱۷.چرا دو زانو به طرف پشت خم و تا ميگردند؟
۱۸. چرا گامهاي پا ميان تهي است؟
طبيب هندي در پاسخ به تمامي پرسشهاي بالا گفت: نميدانم.

امام فرمود: من علّت اينها را ميدانم. طبيب گفت: بفرمایید
امام فرمود:
✅ جمجمه به دليل اينکه ميان تهي است، از چند قطعه، آفريده شده است و اگر قطعه قطعه نبود، ويران ميشد، بنابراين چون چند قطعه است، ديرتر ميشكند.
✅ مو در قسمت بالاي سر است، چون از ريشة آن روغن به مغز ميرسد و از سر موها كه سوراخ است، بخارها بيرون ميرود و سرما و گرمايي كه به مغز وارد ميشود، دفع ميشود.
✅ پيشاني مو ندارد، براي آنكه روشنايي به چشم برسد.
✅ خطّ و چين پيشاني نيز عرقي را كه از سر ميريزد، نگه ميدارد تا وارد چشمها نشود و انسان بتواند آن را پاك كند، مانند رودخانهها كه آبهاي روي زمين را نگهداري ميكنند.
✅ ابروها بالاي دو چشم قرار دارند تا نور به اندازة کافي به آنها برسد. اي طبيب، نميبيني وقتي شدّت نور زياد است، دست خود را بالاي چشمها ميگيري تا روشني به مقدار کافي به چشمهايت برسد و از زيادي آن پيشگيري كند؟!
✅ بيني بين دو چشم قرار دارد تا روشنايي را بين آنها به طور مساوي تقسيم كند.
✅ چشمها شکل بادام هستند تا ميل دوا در آن فرو برود و بيرون آيد. اگر چشم چهار گوش يا گرد بود، ميل در آن به درستي وارد نميشد و دوا به همه جاي آن نميرسيد و بيماري چشم درمان نميشد.
✅ خداوند سوارخ بيني را در زير آن آفريد تا فضولات مغز از آن پايين بيايد و بو از آن بالا رود. اگر سوراخ بيني در بالا بود، نه فضولات از آن پايين ميآمد و نه بوي چيزي را در مييافت.
✅ سبيل و لب را بالاي دهان آفريد، تا فضولاتي را كه از مغز پايين ميآيد، نگه دارد و خوراك و آشاميدني به آن آلوده نگردد و آدمي بتواند آنها را از آلودگي پاک کند.
✅ براي مردان محاسن (ريش) را آفريد تا نيازي به پوشاندن سر نداشته باشند و مرد و زن از يكديگر مشخّص شوند.
✅ دندانهاي پيشين را تيز آفريد تا گزيدن آسان گردد و دندانهاي آسياب را براي خرد كردن غذا پهن آفريد، و دندان نيش را بلند آفريد تا دندانهاي آسياب را مانند ستوني كه در بنا به كار ميرود، استوار كند.
✅ دو كف دست را بيمو آفريد تا لمس كردن با آنها صورت گيرد. اگر کف دست مو داشت، وقتي انسان به چيزي دست ميکشيد به خوبي آن را حس نميکرد.
✅ مو و ناخن را بي جان آفريد، چون بلند شدن آنها زشت و کوتاه کردن آنها زيباست. اگر جان داشتند، بريدن آنها همراه با درد زيادي بود.
✅ قلب را مانند صنوبر ساخت، چون وارونه است. سر آن را باريك قرار داد تا در ريهها در آيد و از باد زدن، ريه خنك شود.
✅ كبد را خميده آفريد تا شكم را سنگين كند و آن را فشار دهد تا بخارهاي آن بيرون رود.
✅ خم شدن زانو را به طرف عقب قرار داد تا انسان به جهت پيش روي خود راه رود و به همين علّت حركات وي ميانه است و اگر چنين نبود، در راه رفتن ميافتاد.
✅ پا را از سمت زير و دو سوي آن، ميان باريك ساخت، براي آنكه اگر همة پا بر روي زمين قرار ميگرفت، مانند سنگ آسياب سنگين ميشد. سنگ آسياب چون بر سر گردي خود باشد، كودكي آن را بر ميگرداند و هر گاه بر روي زمين بيفتد، مردي قوي به سختي ميتواند آن را بلند كند.

مهدی شمالی
✿◕ ‿ ◕✿ پسند ✿◕ ‿ ◕✿
  • ۱ آذر, ۱۳۹۴
  • ·
  • لایک  
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی