21 اسفند, 1396 از
من تمام نشانه های حیات را دارم اما قلبم مثل حوض کوچکی که
ماهی اش را گربه برده است ایستاده !
خوش به حال ماهی ها
تکلیفشان معلوم است
هوایی که می شوند ، می میرند
6 Liked
,  و 4 بقیه خوششان آماده از این
reyhan(ناظر ارشد)
عالی
( zahra (sanaz rahimi
عالی
سینا
لایک
mahsa
قشنگه