ĦѦღi∂ɛн
از on خرداد 12, 2018
4 views
من تمام نشانه های حیات را دارم اما قلبم مثل حوض کوچکی که
ماهی اش را گربه برده است ایستاده !
خوش به حال ماهی ها
تکلیفشان معلوم است
هوایی که می شوند ، می میرند