17 آبان, 1396 از
فال امروز به اسم مردم خون گرم شیراز در اومد
غزل شماره ۲۷۹
خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش
خداوندا نگه دار از زوالش
ز رکن آباد ما صد لوحش الله
که عمر خضر می‌بخشد زلالش
میان جعفرآباد و مصلا
عبیرآمیز می‌آید شمالش
به شیراز آی و فیض روح قدسی
بجوی از مردم صاحب کمالش
که نام قند مصری برد آن جا
که شیرینان ندادند انفعالش
صبا زان لولی شنگول سرمست
چه داری آگهی چون است حالش
گر آن شیرین پسر خونم بریزد
دلا چون شیر مادر کن حلالش
مکن از خواب بیدارم خدا را
که دارم خلوتی خوش با خیالش
چرا حافظ چو می‌ترسیدی از هجر
نکردی شکر ایام وصالش
3 Liked
,  و 1 نفر دیگر خوششان آماده از این
mehdi_sheydai
پ امروز تخت بگیر بخواب .خخخخخخخخخخخ
REZA
نهار بخورم بعد نهار حتما یه چرت میزنم
mehdi_sheydai
خخخخخخخ باتوجه به نام شیراز من گفدم .خخخخخخخخخخخخ
REZA
نه در کل دیروز خیلی خسته شدم از صبح رفتم ماهی گیری و قایق سواری بعدش رفتم کنار دریا دیگه حسابی خسته شدم
mehdi_sheydai
خوش به حالتون یکی از بهترین ورزشهاست قایق سواری .به شرطی که قایق و پارو باشه .