چه کسی میداند... پشت آن پوشش سخت... پشت آن اخم عمیق... چه گلی پنهان است....! چه کسی میداند... » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

چه کسی میداند... پشت آن پوشش سخت... پشت آن اخم عمیق... چه گلی پنهان است....! چه کسی میداند...

چه کسی میداند...
پشت آن پوشش سخت...
پشت آن اخم عمیق...
چه گلی پنهان است....! چه کسی میداند...
جنس مغروریه تو...
گوهر عفت تو...چقدر نایاب است...! چه کسی میداند...
راز خندیدن آرام تو را...
حکمت پوشش آن سان تورا...!
با تو هستم بانو...
که خدا خواست تو "ریحان"باشی...
و تو ریحانگیت را مفروشش ارزان...
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی