19 فروردین, 1397 از
علت بدبختی و بیچارگی ما داشتن فرصتهای زیادی است
که صرف اندیشیدن درباره خوشبختی و بدبختی می گردد . . .
امیر طاها
دیونه این دا ...بجای خوشبخت بودن و زندگی کردن همش حسودی می کنین دا ...!
ĦѦღi∂ɛн(مدیر ارشد)
خخخخخخخخخ یکیش اودتی
امیر طاها
منکه خوشوختم دا ...!
ĦѦღi∂ɛн(مدیر ارشد)
خخخخخخخخخخخخ
الهه
مفافخم