19 فروردین, 1397 از
کسی که اعتقاد دارد دیگران باید مشکلاتش را حل کنند
همانند کسی است که برای گذر از رودخانه منتظر است تا آب آن خشک شود . . .
امیر طاها
پ ن پ بپرم تو رودخونه ک عاب ببرتم ... ی چی میگیا ...!
ĦѦღi∂ɛн(مدیر ارشد)
هههههههههههههه بپر حتما