19 فروردین, 1397 از
ما همیشه
یا جای درست بودیم در زمان غلط
یا جای غلط بودیم در زمان درست
و همیشه ، همین گونه همدیگر را از دست داده ایم . . .
امیر طاها
عاخی دلم برات سوزیدن گرفت دا ... اگه درجای درست و زمان درست همو دیدین بمن بگین یخچال و اصن کلن لوازم برقیتون بامن دا ...!
ĦѦღi∂ɛн(مدیر ارشد)
خخخخخخخخخخخخخ پولشو بده
الهه
اوهوم