28 فروردین, 1397 از
دختر خالم میخواست واسه گواهینامه ثبت نام کنه، بهش گفتم باید بدون آرایش بری واسه ثبت نام
اشتباهی بهش دفترچه اعزام به خدمت دادن گفتن 2 سالم غیبت داری😂