28 فروردین, 1397 از
عاقا ی سوال برا من پیش اومده.🤔
حالا کاری نداریم ب گرونی و ارزونی.😝
کاری نداریم ک چیپسا همش شده باد.😒
کاری نداریم ک لواشکا نازک شده.😔
کاری نداریم ک دوغا همش شده آب.😔😔😔
سوال من اینه ک اینا چطوری تخم مرغا رو کوچیک کردن🤔😂😂😂
reyhan(ناظر ارشد)
خخخخ
ayatolla hkhamanesh
این فکر منم مشغول کرده خخخخخخخخخخ