اسفند 11, 2015 از
این مطلقاً مهم نیست
که دیگران ما را چگونه قضاوت می کنند،
بلکه مهم این است که ما،
در خلوتی سرشار از صداقت، و در نهایت قلبمان،
خویشتن را چگونه داوری می کنیم...!
1 Liked
 این را می پسندند
مهدی شمالی
★◠✿◎❖☃▦ لایکـــــــــ❤ـــــــــــــ طلایی ▦☃❖◎✿◠★
آوایِ مِهر
ممنونم رفقا