28 فروردین, 1397 از
.
خیلی قشنگه حتماً بخونید:
میدونی موقع تولد وقتی خدا داشت بدرقمون میکرد چی گفت⁉️
گفت: داری به دنیایی میری که غرورت را میشکنن و به احساس پاکت سیلی میزنن‼️
نکنه ناراحت بشی...❕
من تو کوله پشتیت عشق گذاشتم....... تا ببخشی❗️
خنده گذاشتم........ تا بخندی‼️
اشک گذاشتم........ تا گریه کنی‼️
و
مررررگ گذاشتم........ تا بدونی دنیا ارزش بدی کردن نداره‼️
پس خوب باش و خوبی کن‼️
reyhan(ناظر ارشد)
باااااشه
ℳαнУα*ناظـر
باوشه