اسفند 11, 2015 از
آدم هایی که می دانند
چه می خواهند را دوست دارم!
آدم هایی که مرز دارند،
که نه گفتن بلدند،
که می توانند بگویند
چه چیز را می خواهند
و چه چیز را نمی خواهند
آدم هایی که تو را
در "هزارتوی ابهام"
و "حدس بزن چه چیزی توی دلم دارم"
گرفتار نمی کنند!
آدم هایی که…
آدم هایی که مرزشان مشخص است
زندگی را راحت می کنند...
آدم هایی که مرز دارند غنیمتند!
شفافیتشان شفافیت می آورد
نه گفتنشان نه گفتن را آسان می کند
خودشان هستند و می گذارند خودت باشی
بی قضاوت، بی دلخوری، بی رنج…
این دسته از آدمها دوستان خوبی می شوند…
1 Liked
 این را می پسندند
مهدی شمالی
★◠✿◎❖☃▦ لایکـــــــــ❤ـــــــــــــ طلایی ▦☃❖◎✿◠★
آوایِ مِهر
ممنونم رفقا