اسفند 11, 2015 از
آزادی نه دادنی است نه گرفتنی،
بلکه آموختنی‌ست…
برای همین خیلی‌ها از آن گریزانند…!
با دوپینگ نمی‌شود جهان اولی شد!
راه آزادی و مدنیت نه از خیابان با مشت‌های گره کرده
بلکه از آرامش کتابخانه‌ها می‌گذرد…
برای همین است که کتابخانه‌ها
در جهان سوم امن‌ترین جا برای عنکبوت‌هاست!
1 Liked
 این را می پسندند
مهدی شمالی
★◠✿◎❖☃▦ لایکـــــــــ❤ـــــــــــــ طلایی ▦☃❖◎✿◠★
آوایِ مِهر
ممنونم رفقا