9 اردیبهشت, 1397 از
#_اردلان_سرفراز
غریب آشنا دوست دارم بیا
منو همرات ببر به شهر قصه ها
بگیر دست منو تو اون دستات
🌹🌹👈