14 اردیبهشت, 1397 از
معلم : چهار تا هندونه داریم، من سه تاشو میخورم چندتاش میمونه؟
بچه مشهدی: مَرگش مِمانه کوفتش مِمانه همو یَکدِنِه رَم بُخوربدبَخخخخه هندونه نِدیده گدای شِکِم فَراخ
3 Liked
,  و 1 نفر دیگر خوششان آماده از این
Der Regen
ههههه
mehdi_sheydai
خخخخخخخخ