14 اردیبهشت, 1397 از
خواهر شوهر ماهه🌕
چشم وابروش سیاهه😌
خواهرشوهر عزیزه😚
خوبی ازش میریزه☺️
خواهرشوهر بهترینه😍
فرشته روی زمینه👌
خواهرشوهر خوشگله😍
جاش همیشه توی دله❤️
خواهرشوهرجای خواهر👭
به دردت میخوره آخر😄
بیایید ای بچه ها😀
کناربگذاریم کینه ها💞
هرکی خواهرشوهر نداره😔
یک چیز تو زندگیش کم داره😪
چه دوست مهربانیست👭
همیشه همراه توست👭
همیشه درهمه حال😃
دلسوز و دلدار توست💞
پس چرا با دشمنی😡
قلبشو تو میشکنی💔
بعد از خدا و پیامبر🌼
بعد از شوهر و فرزند👪
تو ای رفیق دلت را💓
به خاندان شوهرببند💝
تومثل آیینه باش✨
زلال و بی کینه باش💖
اینقدر بکن توخوبی🎁🙋🙆
تا در دلش جابکوبی💞
خواهرشوهر رو عشقه😍
گل باغ بهشته🌺🌻
میگن بفرسی برا خواهر شوهر شام دعوت میشی
4 Liked
,  و 2 بقیه خوششان آماده از این
Der Regen
بذاراول داداششوپیدا کنم بعدهههه
reyhan(ناظر ارشد)
خخخخخ