بلاگ 211 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 211

از عواطف انسانی که ارگانهای بدن را ضعیف میکند :
******************************
۱ عصبانیت : کبد را ضعبف میکند .
۲ غم و غصه : ششها را ضعبف می کند .
۳ نگرانی : معده را ضعیف می کند .
۴ استرﺱ : قلب ومغز را ضعیف می کند .
۵ ترﺱ : باعث از کار افتادن کلیه ها می شود .
جلوگیری از این عواطف منفی میتواند
باعث سلامتی شما گردد، پس خونسرد باشید،
خوب نگاه کنید،خوب احساﺱ کنید … خوب عمل کنید .
شاد باشید و درهمه حاﻝ لبخند بزنید …
و … عاشقانه زندگی کنید ♥♡♥
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی