14 اردیبهشت, 1397 از
‏مستند شبکه ۳ رو دیدیم و بعدش بابام منو بوسید و معذرت خواهی کرد، گفتم چی شده پدر ؟
گفت اون روز که بوی سیگار میدادی و گفتی راننده تاکسی سیگار کشید و تو بو گرفتی و من کتکت زدم اون هم تقصیر تلگرام بوده
3 Liked
,  و 1 نفر دیگر خوششان آماده از این
mehdi_sheydai
خخخخخ