بلاگ 243 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 243

یادمان باشد که:

او که زیر سایه دیگری راه می‌رود، خودش سایه‌ای ندارد.

یادمان باشد که:

هر روز باید تمرین کرد دل کندن از زندگی را.

یادمان باشد که:

زخم نیست آنچه درد می‌آورد، عفونت است.

یادمان باشد که:

در حرکت همیشه افق‌های تازه هست.

یادمان باشد که:

دست به کاری نزنم

که نتوانم آن را برای دیگران تعریف کنم.
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی