بلاگ 253 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 253

«نباشید زیرا بودن شما در نبودن شماست»
پس نبودن«من» را تمرین کنید،
آنگاه که «من» ناپدید می شود،
سایه های «من»نیز محو می گردد.
وقتی شما نباشید،سایه ای از شما به جا نمی ماند .
«نبودن من،تنها در عشق و تسلیم است که میسرمی شود.»
و در این عشق و تسلیم سایه ای از من نمی ماند،
نه خود خواهی،نه خودپرستی و نه خودبینی.
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی