بلاگ 262 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 262

چه دلپذیراست اینکه گناهانمان پیدا نیستند


وگرنه مجبور بودیم هر روز خودمان را پاک بشوییم


شاید هم می بایست زیر باران زندگی می کردیم


و باز دلپذیرو نیکوست اینکه دروغهایمان شکل مان را دگرگون نمی کنند


چون در اینصورت حتی یک لحظه همدیگر را به یاد نمی آوردیم


خدای رحیم ! تو را به خاطر این همه مهربانی ات سپاس …"

کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی