بلاگ 275 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 275

مردی به سرعت و چهارنعل با اسبش می تاخت.

اینطور به نظر می رسید که به جای بسیار مهمی می رفت.

مردی که کنار جاده ایستاده بود , فریاد زد : کجا می روی ؟

مرد اسب سوار جواب داد : نمی دانم از اسب بپرس !

این داستان زندگی خیلی از مردم است .

آنها سوار بر عادتهایشان می تازند , بدون اینکه بدانند به کجا می روند .
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی