بلاگ 277 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 277

ما انسان ها به حکم انسان بودنمان،

موجودات فراموش کاری هستیم

نسبت به هم، نسبت به خدا

یادمان می رود که گاهی خدا را شکر،

شبیه یک لبخند مادر می شود،

شبیه قامت استوار پدر

خدا را شکر، همان حس زیبای

بودن کنار آدم هایی است که

محبت و دوستی را از قصه ها بیرون می آورند،

قاب می کنند و به دیوار زندگی ات می آویزند...
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی