اسفند 15, 2015 از
میگفتی"یکی هست"…حالارفتی…دیگه کسی نیست
"جاده احساسم یه طرفه"میشه بی حضور صدای نابت
"بغضم"میشکنه ازغم نبودنت
دیگه"نگرانت نیستم"…میدونم که جات راحته
صدای شرشر بارون نیست…
صدای اشکای من که"ستایشت"می کردم
رفتی"یکی یکدونه ی"موسیقی نسل من
به خدا میسپارم…تو همیشه جاودانه ای!!!
1 Liked
 این را می پسندند