بلاگ 299 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 299

چه شیرین می شود زندگی :
وقتی سینه ها از مهر آکنده است ؛
وقتی آفتاب دوستی در آسمان دهر تابنده است؛
وقتی زندگی خالی ز نیرنگ است…
بیا به شادی گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم :
تا جهان در موجی از زیبایی و خوبی شنا کند،
بهشت عشق بخندد به روی آسمان آبی،
آرام پرستوهای مهر و دوستی پرواز کنند
به روی بامها ،ناقوس آزادی صدا دهند...
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی