بلاگ 300 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 300

به خاطر داشته باشیم که دیگران شاید تلاش کنند
که اشتباهاتمان را همچو سنگی سنگین به گرد گردنمان بیاویزند.
اما ما باید بدانیم که اشتباه، پله ایی است استوار به زیر پایمان
تا بالاتر برویم و اشتباهات بزرگتر را تجربه کنیم.
اشتباه های تکراری درد آور است.
اما هر اشتباه جدید، فرصتی برای رشد و تجربه و یادگیری است.
اشتباهات باید یا خاطره ای شوند برای فراموش شدن
و یا درسی برای ادامه دادن، نه دیواری برای غمزده نشستن و تکیه دادن.
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی