بلاگ 304 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 304

* هیچ اندیشه اى زشت نیست؛

اندیشه اى که اجبار شود زشت میشود.

* هیچ فردى زشت نیست؛

فردى که زیبا نیاندیشد زشت میشود.

* انسانها همه با محبت اند؛

انسانی که اراده اش را تحمیل میکند، ظالم است.

* انسانها همه عاشقند،

انسانی که نیاموخته عشق بورزد، بی تفاوت است.

* انسانها همه خوشبخت اند؛

انسانی که در رویاى خوشبختی دیگران بسر می برد، احساس بدبختی دارد.

* انسانها همه شادند؛

انسانی که نیاموخته شادى را لمس کند، افسرده و غمگین است…
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی