28 خرداد, 1397 از
برلین و پاریس
تهران و پراگ
فرقی ندارد
پایتخت عشق
همین آغوش توست
مرا در آغوش‌ات بگیر و ببوس