بلاگ 315 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 315

خانه ای باید ساخت

خشت خشتش همه از مهر و وفا

آسمانش آبی

باز باشد همه پنجره هایش به پذیرایی نور

ساحت باغچه اش پرز نسیم

حوض ماهی پر آب

قامت پاک درختانش سبز

سر در خانه چراغی روشن

روی سکویش گلدان گلی

در دل خانه اجاقی دلگرم

آسمان شب این خانه

پر از چشمک و مهتاب و نسیم

ناودانش پر موسیقی آب

❥با حضور تو

درین خانه چه جشنی برپاست

من به دیدار تو می اندیشم

و به آرامش بودن با تو ❥
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی