💕bano-iran💕
از on شهریور 24, 2018
3 views
عاشق شدن عاشق ماندن را می خواهد غیرت و تعهد دادن و پای تعهد ماندن می خواهد تعهد سند ازدواج نیست............... تعهد به حلقه توی دست نیست......... تعهد یه حسیه توی قلب ادم ها..............💕roza-rezvani💕
*ℳαнУα*
عالیست
1
1
شهریور 24, 2018
💕bano-iran💕
ممنون اگه قابل بدانی هدیه ش میکنم به تو
2
2
شهریور 25, 2018
*ℳαнУα*
خواهش میکنم دستت درد نکنه
1
1
شهریور 25, 2018
💕bano-iran💕
خواهش میکنم قابل نداره زنده باشی
1
1
شهریور 25, 2018