💕bano-iran💕[کاربر نقره ای]
از on 2 مرداد, 1397
20 views
بـا "تـو" بـودن را "تـصـویـر" کـردم...!!! "بـی تـو" بـودن را "تـجـربـه"...!!! ایـن بـود "سـهـم" "مـن" از "رویـا" تـا "واقـعـیـت"..