💕bano-iran💕[کاربر نقره ای]
از on 20 مرداد, 1397
23 views
آشوبگر شعرهای منی! به یغما می برم تو را تا شورشی به راه بیندازند چشم هایت تا باران بزند و پیراهنم خیس شود از یادگاری خاطراتت ...