بلاگ 345 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 345

با دستهای خالی به دنیا آمده ایم

با دستهای خالی هم از دنیا خواهیم رفت

پس نگران چیزهایی که

آرامش را از تو می گیرند نباش…

پس بیا

کفــش هایمان را دربیــاوریم،

یواشکی نوک پـــا , نوک پــا ،

از خودمان دور شــویم،

یواشکی لبخند بزنیم،

زندگی زیباست…
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی