21 دی, 1397 از
سخن عاشقانه گفتن دليل عشق نيست
عاشق كم است
و سخن عاشقانه فراوان
عشق عادت نيست ،
عادت همه چيز را ويران مي كند
از جمله عظمت دوست داشتن را
از شباهت به تكرار مي رسيم ،
از تكرار به عادت
از عادت به بيهودگي
از بيهودگي به خستگي و نفرت
چنانت دوست می‌دارم که وصلم دل نمی‌خواهد
کمال دوستی باشد مراد از دوست نگرفتن
مراد خسرو از شیرین کناری بود و آغوشی
محبت کار فرهادست و کوه بیستون سفتن
#سعدى
9 Liked
,  و 7 بقیه خوششان آماده از این
amir farzan
عالی
🎵Sムԋ£ℓ🎵
درود و سپاس از شما...
ققنوس(راهنمایی سایت)
▂▃▄▅▇█▓▒░لایک░▒▓█▆▅▄▃▂
🎵Sムԋ£ℓ🎵
🌹🌹🌹