بلاگ 354 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 354

آیینه ها
با آه
آغاز می شوند
و آه
پایان حرف روشن آیینه هاست

_ « آه ... »
آیینه حرف اول و آخر را
در یک کلام گفت
سطح تمام آینه ها٬ امروز
خاکستری است
تصویر روبه‌روی من٬ انگار
من نیست
تصویر دیگری است

وقتی خطوط سربی
سطح شقیقه های مرا با شتاب
هاشور می زننــــــد ...
دیگر نمی توانم
این تارهای روشن را
آرام پشت گوش بیندازم
خوب است حرف آینه ها را
این بار
پشت گوش بیندازم ...
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی