💕bano-iran💕
از on خرداد 2, 2019
36 views
❤ خیلی ها دوست دارند جایِ آدم معروف ها ، سیاستمدارها و یا دکتر ، مهندس ها باشند ! من اما دلم می خواهد جایِ کسی باشم که تو ، عزیزم صدایش میزنی ... خاص
💕bano-iran💕
مـــ🌹ــــرســــ🌸ــــی...!!!داداشی ققنوس
1
1
خرداد 2, 2019
💕bano-iran💕
ممنون....!!!داداش گلم سرفرازم کردی
1
1
خرداد 3, 2019
ayatolla hkhamanesh
یواش یواش دارم عاشقت میشم
1
1
خرداد 10, 2019
💕bano-iran💕
خخخخخخ ممنون بامنی...!!!
1
1
خرداد 11, 2019