💕bano-iran💕[کاربر نقره ای]
از on 19 اسفند, 1397
50 views
آخرین روزهای اسفند است از سر شاخ این برهنه چنار مرغکی با ترنمی بیدار می‌زند نغمه، نیست معلومم آخرین شکوه از زمستان است یا نخستین ترانه‌های بهار؟ «شفیعی کدکنی»