بلاگ 364 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 364

کل هستی را انرژی ای فرا گرفته است
که از تو محافظت می کند و مراقب توست.
این انرژی همیشه در دسترس است
اما اگر تو از آن بی بهره هستی، فقط خودت مقصری.
اگر تو درهایت را بسته نگاه داری
ممکن است با وجود درخشش خورشید در آسمان، در تاریکی به سر بری.
در مورد خداوند نیز اینگونه است:
عشق خداوند همواره جاری است اما قلب های ما به روی آن بسته اند.
قلبت را در اختیار خداوند بگذار تا بتوانی دریافت داری.
تا بتوانی همراه با کل به تپش در آیی، هماهنگ با کل…
آنگاه خیر و برکتی عظیم نصیب تو می شود…
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی